TURQUALITY tabanlı bütçe yönetimi

TURQUALITY Türk firmaların markalaşma sürecine yardımcı oluyor. Sistem bu firmaların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılmasında da önemli katkılarda bulunuyor.

GÜNÜMÜZDE gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri, daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar oluşturmaya teşvik etmektedir. İşte TURQUALITY burada devreye girip, Türkiye’deki şirketlerin dünyada markalaşmasında yardımcı oluyor.

TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

TURQUALITY projesinin genel amacı “Güçlü küresel markaları geliştirerek ülkemizin ihracatım artırmak” ve “Gelişen Türkiye markaları eliyle Türk Malı imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek” tir.

turquality

Peki TURQUALITY şirketlere hangi destekleri sağlıyor? Şimdi bu destekleri özet halinde verelim.

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamaları (5 yıl boyunca, yapılan harcama tutarı limitsiz ve yüzde 50 destekli)
 • Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (5 yıl boyunca, yapılan harcama tutarı 2.000.000 TL ve yüzde 50 destekli)
 • Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcı ve Mühendis Giderlerinin Desteklenmesi -En fazla 10 kişi için-(5 yıl boyunca, yapılan harcama tutarı limitsiz ve yüzde 50 destekli)
 • Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi (5 yıl boyunca, yapılan harcama tutarı limitsiz ve yüzde 50 destekli)
 • Kendi açacağı mağaza için, mağaza başına konsept yaratımı, teknik detay uygulama planları, proje uygulama dahil mimari çalışmaları, dekorasyon ve demirbaş giderleri
 • Franchising sistemi ile açılacak mağaza başına sağlanacak dekorasyon desteği
 • Danışmanlık giderleri Şirketler bu desteklerden faydalanabilmek için Ekonomi Bakanlığı tarafından incelemeye tabi tutulmakta ve Bu inceleme 3 ana bölümde 10 farklı performans unsurunda yapılmaktadır.

Üç ana bölümde şu yetkinliklere bakılıyor:

 1. Firmanın operasyonel ve organizasyonel yetkinliği
 2. Firmanın finansal performansı
 3. Firmanın uluslararası gücü ve yıllar bazında göstermiş olduğu performansı

On farklı performans unsurunda ise şu kriterler ele almıyor:

 1. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans
 2. Finansal Performans
 3. Marka Performansı
 4. Marka Yönetimi
 5. Tedarik Zinciri
 6. Müşteri, Pazarlama ve Ticaret Yönetimi
 7. Ürün Tasarım ve Geliştirme
 8. İnsan Kaynakları
 9. Kurumsal Yönetişim
 10. Bilgi Sistemleri

Bu incelemelerden geçen firmanın, başvurduğu marka ile ilgili yukarıda belirlenen ana destek konularında yurtdışı ağırlıklı olmak üzere destek alabilmesi için 5 yıllık bütçesini hazırlaması gerekiyor. Hazırlanan bütçede başarılı olunduğu takdirde,^Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklere devam ediliyor.

“Turquality Tabanlı Bütçe Yönetimi” iki şekilde ele almıyor, ilk olarak ilgili markanın 5 yıllık bütçe çalışmasında, ikinci olarak da işletmenin 3 ana konu 10 farklı performans alanı incelemesinde devreye giriyor.

Peki Turqulity Tabanlı Bütçe Yönetimini diğerlerinden farklı kılan’ konular nelerdir? Bunları da şu şekilde sıralayabiliriz:

■ Genel İç ve Dış Çevre Analizinin Yapılması

■ Kurum Stratejisinin Oluşturulması

■ Marka Stratejisinin Oluşturulması

■ Hedef Ülke Analizlerinin Yapılması Hedef Ülke Stratejilerinin Kurum Stratejileri ile İlişkilendirilmesi ■ Turquality Tabanlı Bütçe Komitesinin Kurulması

■ Turquality Tabanlı Hesap Planının Revizyonu

■ Turquality Tabanlı Bütçe Takviminin Hazırlanması

■ Hedef Ülke Markalı Satış Bütçesinin Oluşturulması

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Üretim Bütçesinin Oluşturulması

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Üretim için Satmalma Bütçesinin Oluşturulması

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Satışlar için Turquality Destekli Masraf Bütçelerinin Gider Merkezi Bazında Oluşturulması

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Satışlar için Yatırım Bütçesinin Oluşturulması

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Satışlar için Proforma Gelir Tablosu

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Satışlar için Proforma Bilanço

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Satışlar için Nakit Akım Bütçesi

■ Tüm Ülke Bazında Markalı Satışlar için Konsolide Bütçelerin Oluşturulması

■ Hedef Ülke Bazlı Markalı Satışlara Dayalı Tüm Bütçelerin Kontrol Raporlarının Hazırlanması

■ Gider Merkezi Bazında Turquality Destekleri Bütçesinin Kontrol Raporlarının Hazırlanması

Görüldüğü gibi Turquality Tabanlı bütçeleme, parasal ve sayısal hedeflerin belirlenmesinin yanında markalaşma sürecini hızlandıracak hedefleri de kapsamaktadır.

Program kapsamında sağlanan destekler

✓ Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler

✓ Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira:

✓ Mağaza Dekorasyon Giderleri

✓ Shovvroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Giderleri

✓ Shovvroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kurulum ve Dekorasyon Giderleri

✓ Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Mühendisler Aşçı/Şef Brüt Maaşları

✓ Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili

✓ Kalite, Hjjyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler

✓ Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri

✓ Franchising Kapsamında Kira Giderleri

✓ Danışmanlık Giderleri

✓ Yazılım Lisans Giderleri

Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

✓ Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

✓ Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.

✓ Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.

✓ Ön İnceleme süreci başlatılır.

✓ Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.

✓ Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.

✓ Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.

✓ Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.

✓ Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planını hazırlayıp T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunar.

✓ Stratejik İş Planı’nın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.

Başvuru için ön koşul nedir?

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir Yurtdışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir.

SALİM ÇAM (MBA, MSc)
Progroup Uluslararası Danışmanlık salim.cam@progroup.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir