Hayvancılık ve Çiftlik Faaliyetleri Projeleri İçin 1.2 Milyar TL Hibe Destek

TÜRKİYE’NİN kırsalında besi ve süt hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde başvuru yapacak projelere 1.2 milyar TL (158 milyon euro) hibe destek kullandırılacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) IPARD-II Programı kapsamında açtığı yeni çağrı ile hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği ‘Tarımsal işletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında toplam 790 milyon TL (104 milyon euro) hibe destek sağlanacak. “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve îş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki projelere kullandırılacak toplam destek bütçesi ise 410 milyon TL (54 bin euro) olacak. Türkiye’nin kırsalında 42 ilde verilen IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında, rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklenirken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendirilmeye devam edecek. Başvurularda kadın ve genç girişimcilere, üretici örgütlerine pozitif ayrımcılık yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerinin yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Para Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, 2020’de, IPARD II Programı mevcut bütçe durumuna göre, tarım ve hayvancılık ürünlerinin (et, süt, meyve, sebze, su ürünleri) işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için yeni bir proje başvurusu çağrı ilanına çıkılmasının planlandığını kaydetti. Pakdemirli, planlanan bu çağrı ilanında 30 bin ile 3 milyon euro arasındaki projelere yüzde 40-50 oranında hibe desteği verileceğinin altını çizdi.

tarim destek

DOKUZUNCU BAŞVURU İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK, 11 Mayıs’ta dokuzuncu başvuru çağrı ilanına çıktı. 42 ilden başvuru kabulüne ilişkin bu çağrıya, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler başvuru yapacak. Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti (kamu katkısı) eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu olacak. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacak. Dokuzuncu başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 ay olarak planlanacak.

IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. 65 yaşından büyük olmayacak. Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekecek.

790 MİLYON TL’LİK ÇAĞRI

Çağrı ilanı kapsamında “101-Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar” tedbirinin destek bütçesi 790 milyon TL olacak. Besi ve süt hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği (broyler, hindi, kaz) ve yumurta tavukçuluğu sektörlerinden proje başvurusu yapan girişimciler desteklenecek. Bu tedbirin yararlamcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişiler olacak. Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler sektöründe broyler başvurularında kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek kapsamında olacak. Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı – dahil) tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam edecek. Bu başlıkta, yatırım tutarı 5 bin euro ile 500 bin euro arasında olan projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak.

Tüzel kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının yüzde 50‘si olacak. Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının yüzde 55‘i, üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının yüzde 50’den fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının yüzde 60’ı dcstcklcnecck. Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibi (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hakim ortağı ürctici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olursa destek oranı yüzde 5 artacak. Yatırım, dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yüzde 5 artış gösterecek. Başvurular 1 Haziran 2020 saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDKII Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak. Online Proje Başvuru Sistemi 30 Haziran 2020 tarihi saat 21.00’de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 3 Temmuz 2020, saat 18.00 olacak.

HİBE TUTARI 410 MİLYON TL

“302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Iş Geliştirme” tedbiri için ise toplam 410 milyon TL destek bütçesi tahsis edildi. Kırsal alanlarda ekonomik faaliyeti çeşitlendirmeye, çiftçilere alternatif gelir kaynakları oluşturmaya yönelik projelerin geliştirileceği bu tedbir kapsamında tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinden proje başvurusu yapan girişimciler desteklenecek. Örneğin, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği hariç, açık arazi büyüklüğü en fazla 4 hektar, sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı en fazla 2 hektar olan bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi projelerine destek verilecek. Yenilenebilir enerji tesisi projelerinde 5 MW kapasiteye kadar, mikro kojenerasyon yatırımları için ise 100 kWe’ye kadar olan başvuru yapacak projeler destekten yararlanacak. Bu tedbir başlığında yatırım tutarı 5 bin euro ile 500 bin euro arasındaki projeler destekten yararlanacak.

Destek oranı Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, İsparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde yüzde 65 olacak. Çağrı kapsamındaki diğer 27 ilde ise destek oranı yüzde 55 olacak. Tüm illerde, başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hakim ortak olduğu bir tüzel kişilik olması halinde destek oranı yüzde 65’e çıkacak.

Başvurular 1 Haziran 2020 tarihi saat 09.00’dan itibaren yatırınım uygulanacağı ilde bulunan TKDK II Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak. Online Proje Başvuru Sistemi 23 Haziran 2020 tarihi, saat 21.00’da kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 26 Haziran 2020, saat 18.00 olacak.

Başvuru yapılabilecek 42 il

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD II çağrı ilanı kapsamında başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı 42 il şunlar: “Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.”

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ / Tarım ve Orman Bakanı
“5.5 milyar TL hibe kullandırdık”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla uygulanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (l PAR D) Programı kapsamında bugüne kadar 15 bin 836 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı. Toplam yatırım tutarı 11.8 milyar TL olan bu projelerin toplam hibe tutarı 5.5 milyar TL olup, şu ana kadar 13 bin 835 yatırımcıya 4.2 milyar TL hibe ödemesi yapıldı. Kalan projelerin yatırım süreci devam ediyor. Yatırımlar tamamlandığında proje başvuru sahibi girişimcilere hibeleri ödenecek.

IPARD III Programı hazırlıkları başladı

IPARD İli Programı’na yönelik hazırlık çalışmaları Avrupa Komisyonu ile Dışişleri Bakanlığı ve diğer paydaş kurumlar tarafından başlatıldı. IPARD Programı’nın yönetim otoritesi olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce de IPARD III Programı hazırlık çalışmaları belirlenen takvim çerçevesinde yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamaya göre IPARD III Programı’nın onaylanmasına ilişkin işlemlerin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. IPARD III döneminde de tarım ve hayvancılık ile gıda işleme sektörlerine odaklanılacak olup, çevrenin korunmasına ve LEADER yaklaşımı kapsamında yerel kalkınma stratejilerinin uygulanmasına ilişkin konulara yönelik destekle artırılacak.

IPARD II dönemi 2014-2020 yıllarını kapsamakla birlikte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ilgili anlaşmalarda yer alan her bir yıl için tahsis edilen fonun, takip eden üç yıl içerisinde kullanılması kuralı gereğince, TKDK 2023 yılı sonuna kadar IPARD II Programı kaynaklarını kullanabilecek ve yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalayabilecek.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir